Porečka br. 3, 11108 Beograd, Srbija Tel: +381 (0)11 715 00 88 Fax: 3291 021 Mob. +381 064 640 29 11 E-mail:

Uloguj se

Registrujte se!

Zaboravljena lozinka!

Moja korpa

Korpa je prazna


ZA SVE

KUPOVINE

PREKO

10000 RSD

POPUST ZA
PLAĆANJE
PLATNIM

KARTICAMA

5%

Katalog proizvoda

Filtriraj proizvode:

Cena:

 • -

VoIP

Edukacija / VoIP /

 

 

VoIP

 

 • Voice over Internet Protocol -  Glas preko Internet Protokola.
  Telefonski poziv se prenosi preko mreže za prenos podataka. ''Internet Protocol'' obuhvata protokole i tehnologiju za kodiranje govornih poziva koji omogućavaju ubacivanje govornih poziva među ostale podatke koji se prenose preko mreže. Te mreže mogu da budu javni Internet, korporacijski Intranet ili mreža koju koriste međugradski i tradicionalni provajderi međunarodne telefonije. VoIP telefonski pozivi, ukoliko se sve dobro uradi u tehničkom smislu, zvuče podjednako dobro kao i TDM telefonski pozivi preko komutiranih kola - oni koje svakodnevno obavljamo.
  Postoje tri osnovne prednosti VoIP telefonije:
  Prvo, potencijalno su jeftiniji. Kako se kod mreža za prenos podataka naplaćivanje vrši prema fiksnim tarifama, krajnja cena VoIP poziva može da bude jednaka nuli. Koliko će zaista da bude jeftiniji zavisi od:
  Cene prebacivanja VoIP poziva u tradicionalnu telefonsku mrežu. Recimo 1 eurocent po minutu;
  Cene standardnih TDM poziva sa komutacijom kola;
  Poreza za prethodne dve stavke.
  Drugo, upravljanje mrežama za prenos govora i podataka, kao da se radi o jednoj mreži, takođe ima svojih prednosti. Ukoliko IP telefone, premeštanja, dodavanja i promene u sistemu će biti jeftinije i lakše izvesti.
  IP telefoni su u osnovi umreženi računari. Oni imaju svoje brojeve, memoriju i korisničke profile. Njihov softver se ažurira pod kontrolom iz jednog mesta, pri čemu se koriste kao standardni računarski sistemi. Ukratko, oni su ''prijateljski nastrojeni prema korisniku'', a uz to se u najvećoj meri mogu daljinski kontrolisati.
  Treće, što je ujedno i najprivlačnija stvar kod IP telefonije, dodatni (i integrisani) novi servisi, uključujući i integrisanu razmenu poruka, govorne e-mail-ove, prenosivost brojeva, caller ID sa imenom, poziv na čekanju, prosleđivanje poziva, prenošenje pozivnih brojeva oblasti, mogućnost priključivanja na Internet sa bilo kog mesta u svetu i jeftino do besplatno telefoniranje sa tog mesta. Najbolje od svega je mogućnost da svojim telefonom upravljate preko Interneta, pri čemu on može da Vam saopšti sve o pozivima koje ste primili.
  VoIP je obično mnogo bolja stvar od klasičnog telefona i bez obzira na sve opstrukcije (posebno u zmljama još uvek, monopolističkih režima) definitivno stvar budućnosti.
   

SIP

 

 • Session Initiation Protocol.
  SIP je novi standard za uspostavljanje telefonskih poziva, multimedijalnih konferencija, razmene instant poruka i drugih tipova komunikacija koje se odvijaju u realnom vremenu preko Interneta.
  SIP se reklamira da je mnogo brži i da može bolje da se proširuje i da se lakše implemntira nego H.323. Niz mrežnih uređaja, uključujući IP telefone, IP-PBX-e, servere, medijalne gateway-e imaju softversku podršku za SIP. SIP je protokol sloja aplikacije (sloj 7 u OSI referentnom modu) za uspostavljanje, modifikovanje i terminaciju konferencijskih i telefonskih sesija preko IP mreža. SIP koristi tekstualne poruke, slično kao HTTP.
  SIP je razvila IETF MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) radna grupa, a IETF ga je definisao u dokumentu RFC 2543.
  SIP adresiranje je zasnovano ili na telefonskom broju ili na nazivu Web hosta. Ukoliko se koristi naziv Web hosta, SIP adresa će biti zasnovana na URL-u (Uniform Resource Locator) i može da izgleda, na primer, kao SIP: i2tel.net, tako da je lako pogoditi SIP URL na osnovu e-mail adrese. URL se prevodi u IP adresu preko DNS-a (Domain Name Server). Osim toga, SIP pregovara o opcijama i mogućnostima sesije u vreme njenog uspostavljanja. Na primer, pozivna starana možda želi da uspostavi poziv koristeći G.711 audio i H.261 video. Codeci ugrađeni u dve krajnje tačke (tj. izvorne i završne multimedijalne module) pregovaraju o zajedničkom skupu algoritama za kompresiju govornih i video signala (što ne mora da uključuje G.711 i H.262), pre nego što se sesija uspostavi. Ovaj napredni proces pregovaranja, koji se oslanja na SDP (Session Description Protocol), reklamiran je kao značajno skraćenje procesa uspostavljanja poziva koji je neophodan za H.323 sesije. Ako pozvana strana nije dostupna ili ako ne želi da prihvati poziv, poziv može da se preusmeri (na primer, ka govornoj pošti ili ka administrativnom asistentu), tako da se pregovaranje obavi na drugom mestu, u skladu sa izabranom rezervnom opcijom. Kada se sesija uspostavi, projektovane mogućnosti mogu da se modifikuju tokom poziva. Na primer, moguće je uključiti opciju za elektronsku tablu ako oba terminala imaju podršku i moguće je pregovarati o zajedničkom algoritmu za kompresiju. Osim prethodno opisane unicast sesije (tj. jedan-prema-jedan), SIP podržava multicast komunikacije (tj. jedan-prama-više). 
  SIP Forum je neprofitabilna industrijska asocijacija čiji je zadatak da promoviše prednosti i mogućnosti koje pruža SIP. Osim toga, doprinosi olakšavanju integracije SIP-a sa drugim oblastima razvoja na Internetu. SIP Forum je postao mesto sastanka za provajdere servisa, prodavce i istraživače koji razvijaju komercijalne SIP servise. Njegovi članovi nude nove servise sa podrškom za SIP, kao što su korisnički širokopojasni telefon i IP Centrex, i razvijaju nove tehnologije, kao što su IP telefoni, PC klijenti, SIP serveri i IP telefonski gateway-i. www.SipForum.com.
  Značenja SIP-a su još i:
  - Single Inline Package. Vrsta silicijumskog čipa kod koga su svi pinovi poravnati u jedan red i
  - SMDS Interface Protocol.

 

Internet Telephony

 

 

 

 

 

 • Internet telefonija je na samom početku terminološki predstavljala tehnologiju i tehnike koje omogućavaju uspostavljanje telefonskih poziva (lokalnih, međugradskih i međunarodnih) preko Interneta korišćenjem računara.
  Da bi se pozivi uspostavljali na ovaj način, obe strane koje učestvuju u pozivu moraju da imaju odgovarajući hardever i softver. U pogledu hardvera to obično podrazumeva da na računaru postoji zvučna kartica ili govorni modem. Postoji gotovo isto onoliko načina za telefoniranje preko Interneta koliko za to ima softverskih paketa. Ključno je da računar može da pozove i dopre do nekog udaljenog računara, koji mora biti uključen, priključen i povezan na neko mesto na kome moža da se pronađe. Kratko rečeno, mogućnost da telefonirate je u početku definisala Internet trelefoniju.
  Međutim, onda su ljudi počeli da razmišljaju o tome šta bi Internet telefonija sve mogla da postane.
  Na primer, ona može da omogući da razgovarate sa nekim dok istovremeno radite na zajedničkom dokumentu koji se prikazuje na sagovornikovom i Vašem ekranu. Pošto Internet može da prenosi e-mail, ljudi su počeli da razmišljaju o slanju faksova, govornih poruka, videa i slika u vidu pošte ili poruka. Ili možda dok krstarite Internetom i naiđete na proizvod koji biste želeli da kupite, možete pored njega da vidite dugme na kome piše: ''Želeo bih da znam više. Neka me operator pozove''. Zato kliknite dugme i 15 sekundi kasnije pozvoniće Vaš telefon. Zove Vas operator, koji bi želeo da zna kako može da Vam pomogne.
  Ukratko, definicija Internet telefonije se širi svakog dana i uključuje sve vrste medija (govor, video i sliku), sve forme razmene poruka i sve varijacije brzina, od onih koje omogućavaju saobraćaj u ralnom vremenu, do onih sa vremenskim kašnjenjem.

IP Telephony

 • IP telefonija predstavlja skup tehnologija koje omogućavaju zajednički prenos podataka, govora i videa preko postojećih LAN i WAN mreža zasnovanih na IP-u i Internetu. IP telefonija koristi otvorene standarde IETF-a i ITU-a da bi se preneo multimedijalni saobraćaj preko bilo koje mreže koja koristi IP (Internet protokol).
IP PBX
 • IP PBX odnosno Internet Protokol PBX, povezuje svoje telefone preko Ethernet LAN-a i šalje delove digitalizovanog razgovora u IP paketima.  
IP Telephony Gateway
 • IP telefonski Gateway (gejtvej) odnosno IP telefonski prenosnik, naziva se i VoIP Gateway. To je most između tradicionalne telefonije sa komutacijom kola i Interneta, koji proširuje prednosti IP telefonije u odnosu na standardni telefon, digitalizovanjem standardnog telefonskog signala (ukoliko već nije digitalan), nakon čega se vrši kompresija visokog stepena, a potom deljenje na pakete radi prenošenja korišćenjem Internet Protokola (IP-a) i njihovo dopremanje do odredišta preko Interneta.