Sistemski stari

Sistemski telefoni namenjeni za priključenje na Panasonic telefonske sisteme

 IP telefoniIP Soft Phone

Sistemski telefonski terminali

Kao vitalni deo bilo kog telefonskog sistema, Panasonic terminali odlične su ergonomije i laki su za upotrebu za sve korisnike telefona.

Ceo opseg uključuje IP telefone, Digitalne telefone, Soft-telefone i bežične DECT sisteme, koji zajedno sa kompletnim priborom osiguravaju da je pravo rešenje raspoloživo za sve tipove korisnika.


Digitalni telefoni


Business DECT


Analogni telefoni


Digitalni KX-T76xx

 

 

Komfor koji pospešuje Vaše poslovanje                                                                                                                                           

Panasonic-ovi sistemski telefonski aparati su elegantni, efikasni i jednostavni za upotrebu.

Dele se u dve grupe: digitalne i analogne sistemske telefone.

Digitalni sistemski telefonski aparati - DPT, namenjeni su digitalnim Panasonic telefonskim sistemima. Povezuju se jednoparično sa telefonskim sistemom. Ne mogu se primenjivati na Panasonic analognim sistemima. 
Analogni sistemski telefonski aparati - APT, 
namenjeni su analognim Panasonic telefonskim sistemima. Povezuju se dvoparično sa telefonskim sistemom. Mogu se primenjivati na obe vrste sistema ali je njihovo povezivanje uslovljeno postojanjem hibridnih portova na centrali.

 

Poruke na više jezika   -   Indikator poruke / zvona (crveni / zeleni)   -   eXtra Device port (XDP) i dogitalni XDP (DXDP)

Hibridni IP PBX koristi nekoliko različitih jezika za upotrebu u oblastima gde se govori više jezika.
Jezike možete da odaberete na PBX-u za odrđeni lokal, kako bi zadovoljili zahteve osobe koja koristi taj lokal. 

Veliki svetlosni indikatori označavaju pristigli poziv, na osnovu čega možete da sa većeg rastojanja uvidite koji telefon zvoni. 
Boja indikatora označava status - zelena za interni poziv i crveni indikator koji treperi za poziv preko spoljašenje linije.
Crveni indikator koji neprestano svetli je znak da je pozivalac ostavio poruku. 

Upotrebom napredne Panasonic XDP funkcije moguće je dodati standardni analogni ili bežni telefon ili bilo koji drugi jednolinijski uređaj (telefaks, faks modem) na Vaš sistem, bez troškova za dodatnu liniju. Na ovaj način možete da pošaljete faks dok razgovarate sa klijentom ili, povezivanjem modema na XDP, možete da preuzmete podatke sa PC-a ili pristupite internetu tokom razgovora.
DXDP Vam omogućava da povećate broj digitalnih telefona upotrebljivih bez dodatnih kartica. Ovaj priključak omogućava da većem broju zaposlenih obezbedite funkcionalne digitalne telefone i tako unapredite ukupnu kancelarijsku produktivnost.

 


Panasonic KX-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA200 i KX-TDA600 telefonskim centralama

NAPOMENA: Prikazani modeli u nastavku prezentacije nisu u daljoj Panasonic proizvodnji zaključno sa junom 2009. godine.

KX-T7636

- 6-toredni Display sa pozadinskim osvetljenjem 
- 24 programibilna CO tastera sa dvobojnim LED
- 12 funkcijskih tastera
- Podešavanje nagiba
- 4-LCD softverska tastera
- Tasteri za direktan izbor stanice (DSS) sa Busy Lamp Field (BLF)
- eXtra Device Port (XDP) i Digital eXtra Device Port (DXDP)
- Opciono podržan USB Modul
- Navigacioni taster
- Full Duplex Speakerphone
- Podešavanje jačine tonova
- 2.5 mm utičnica "Jack" za naglavne slušalice
- Mogućnost zidne montaže
- Dostupan u crnoj i beloj boji
- Mogućnost priključenja opcionog modula sa 12 CO tastera

KX-T7633

- 3-redni Display sa pozadinskim osvetljenjem 
- 24 programibilna CO tastera sa dvobojnim LED
- 12 funkcijskih tastera
- Podešavanje nagiba
- 4-LCD softverska tastera
- Tasteri za direktan izbor stanice (DSS) sa Busy Lamp Field (BLF)
- eXtra Device Port (XDP) i Digital eXtra Device Port (DXDP)
- Opciono podržan USB Modul
- Navigacioni taster
- Full Duplex Speakerphone
- Podešavanje jačine tonova
- 2.5 mm utičnica "Jack" za naglavne slušalice
- Mogućnost zidne montaže
- Dostupan u crnoj i beloj boji
- Mogućnost priključenja opcionog modula sa 12 CO tastera

KX-T7630      

- 3-redni Display
- 24 programibilna CO tastera sa dvobojnim LED
- 12 funkcijskih tastera
- Podešavanje nagiba
- 4-LCD softverska tastera
- Tasteri za direktan izbor stanice (DSS) sa Busy Lamp Field (BLF)
- eXtra Device Port (XDP) i Digital eXtra Device Port (DXDP)
- Navigacioni taster
- Full Duplex Speakerphone
- Podešavanje jačine tonova
- 2.5 mm utičnica "Jack" za naglavne slušalice
- Mogućnost zidne montaže
- Dostupan u crnoj i beloj boji

KX-T7665

- 1-redni Display
- 12 programibilnih CO tastera sa dvobojnim LED
- 12 funkcijskih tastera
- Podešavanje nagiba
- Speakerphone
- Podešavanje jačine tonova
- Mogućnost zidne montaže
- Dostupan u crnoj i beloj boji

KX-T7640

- DSS konzola sa 60 tastera za IP-PT i celu T7600 seiju telefona
- Dostupna u crnoj i beloj boji
- Nema orgaraničenja za programiranje tastera
- Zahteva jedan port za priključenje lokala na centrale

KX-T7603

- 12 tastera kao dodatak samo za KXT7636 i KXT7633
- Dostupan u crnoj i beloj boji
- Nema orgaraničenja za programiranje tastera
- Ne zahteva slobodan port na centrali

KX-NT136

- 6-toredni ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- 24 programibilnih CO tastera sa dvobojnim LED
- 12 funkcijskih tastera
- Podešavanje nagiba
- 4-LCD softverska tastera
- Tasteri za direktan izbor stanice (DSS) sa Busy Lamp Field (BLF)
- Dva Ethernet priključka
- Podržani G.729 i G.711 kodeci za prenos glas
- Navigacioni taster
- Full Duplex Speakerphone
- Podešavanje jačine tonova
- 2.5 mm utičnica "Jack" za naglavne slušalice
- Mogućnost zidne montaže
- Dostupan u crnoj i beloj boji
- Podržan PoE

KX-NT265
          

- Jednoredni LCD ekran sa 16 karaktera
- Govor slobodnih ruku
- 8 programibilnih CO tastera sa dvobojnim LED
- Lampica za poruke i zvono
- Moguće priključenje naglavnih slušalica
- Podešavanje nagiba

 

Karakteristike

    KX-T7636 KX-T7633 KX-T7630 KX-T7640 KX-T7603 KX-T7665 KX-NT136
Ekran

Alfanumerički displej
(linije x karakteri)

6 x 24  3 x 24 3 x 24 1 x 16  6 x 24
  Podešavanje nagiba 4 koraka 4 koraka 4 koraka 4 koraka 4 koraka - 4 koraka
  Podešavanje kontrasta displeja 4 nivoa 4 nivoa 4 nivoa       4 nivoa
  Pozadinsko osvetljenje - - - -
   Pristupni tasteri za ekran  4
Tasteri Programibilni CO tasteri sa LED u dve boje  24 (36*) 24 (36*)   24 - 12  8 24 
  Direktna selekcija stanice - DSS tasteri sa lampicom za zauzeće - BLF   √**   √**  √** 60 √** √**  √** 
  Navigator taster za lakšu upotrebu         
  Svetlosni indikator za poruka / zvono        - -  
Audio Spikerfon (podešavanje jačine tona)  12 nivoa 12 nivoa 12 nivoa     4 nivoa 12 nivoa
  Podešavanje jačine tona u slušalici  4 nivoa  4 nivoa  4 nivoa      4 nivoa   4 nivoa
  Podešavanje jačine zvona 4 nivoa  4 nivoa  4 nivoa      4 nivoa  4 nivoa 
  Off-Hook Call Announcement (OHCA)        - - -  
  Tihi moda za OHCA       - - -  
Konekcija USB modul KX-T7601     - - - - -
  Digital eXtra Device priključak       - -   -
  Opciona naglavna slušalica KX-TCA89       - - -  
  IP-PT na LAN priključak - - - - - -  
  IP-PT na PC priključak - - - - - -  
Ostalo Memorijske stanice za brzo pozivanje 10 10 10 - - - 10
  Mogućnost nazidne montaže              

*   36 programibilna tastera su dostupna kada je na telefon priključen opcioni 12 CO KX-T7603 modul
** Mogu se dodeliti bilo kom programibilnom tasteru

 

Podaci su uneti na osnovu Panasonic informacija.

vrh strane