Porečka br. 3, 11108 Beograd, Srbija Tel: +381 (0)11 715 00 88 Fax: 3291 021 Mob. +381 064 640 29 11 E-mail:

Uloguj se

Registrujte se!

Zaboravljena lozinka!

Moja korpa

Korpa je prazna

KX-TVM50/KX-TVM200

PBX oprema / Panasonic PBX / KX-TVM50/KX-TVM200 /

TELEFONSKI SISTEMI ZA PROCESUIRANJE GLASA  

 • Panasonic sistemi za procesuiranje glasa omogućavaju snimanje, slanje i povraćaj poruka 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, širom sveta.
 • KX-TVM50 može da unapredi efikasnost Vašeg posla, bilo da je reč o prodaji, korisničkom servisu, marketingu ili ljudskim resursima.
 • Prijem poruka preko telefonskog sistema, prosleđivanje i emitovanje preko Vašeg emal inbox-a.
 • Evidentira se datum, vreme, pozivaoc, dužina poruke, koliko je starih i koliko novih poruka u Vašem poštanskom pretincu.
 • Glasovne poruke, mogu se brisati, čuvati kao WAV fajlovi u memoriji ili proslediti kao WAV fajlovi u prilogu poruke.

Panasonic KX-TVM50 Voice Processing System

KX-TVM50

KX-TVM50

Najvažnije karakterisitke

 • Instalirana 2 porta (proširivo do 6), 4 sata snimanja glasa (FLASH) (proširivo do 8) i 64 pretinca (mailboxes)
 • Evidencija poruka
 • Nadzor dolaznih poziva
 • Transfer spoljnog poziva
 • E-mail integracija (e-poruke)
 • Brze informacije preko LCD-a sistemskiog telefona
 • Čak do sto podesivih usluga: Interno / Externo slanje poruka, Grupno slanje, Automatsko opsluživanje

Panasonic KX-TVM200 Voice Processing System

KX-TVM200
KX-TVM200

Najvažnije karakteristike

 • Maksimalno 24 porta, 1000 sati snimanja glasa (HDD) i čak do 1024 pretinca (mailboxes)
 • Evidencija poruka
 • Nadzor dolaznih poziva 
 • Transfer spoljnog poziva
 • E-mail integracija (e-poruke)
 • Brze informacije preko LCD-a sistemskiog telefona
 • Čak do sto podesivih usluga: Interno / Externo slanje poruka, Grupno slanje, Automatsko opsluživanje
 

Osnovni razlozi primene KX-TVM50 i KX-TVM200 

Bolja podela ljudskih resursa

 • TVM - telefonski operater kao podrška 24 sata, 365 dana
 • Ljudski operater se može koncentrisati na poziv prioritetnog korisnika dok TVM obrađuje poziv

Novi komunikacioni alati

 • TVM - automatski telefonski operater za zaposolene
 • Brza telefonska komunikacija među zaposlenima
 • Jednostavni raporti, zahtev za povratnim pozivom, lak prijem instrukcija

Komunikacija sa vremenskim razmakom

 • TVM sistemi za zaposlene van kancelarije. Jednostavno dostavljanje informacija zasposlenom osoblju na terenu, bolničkom osoblju, vozačim, turističkim službenicima, itd.

Lična sekretarica

 • Inteligentni lični pomoćnik za DID korisnike. Lična automatska sekretarica za svaki lokal sa korisničkim menijem
 • CLIP usmeravanje u zavisnosti od identifikacije
 • GSM transfer na mobilni telefon, itd.

Precizna dostava poruka

 • Precizna dostava informacija sa profesionalnim obaveštenjima:
  Adrese, Brojevi telefona, Dodela posla, Precizni kupčevi komentari i zahtevi, Dupla provera primljenih porudžbina.

Filtriranje važnih poruka

 • Provera telefonskih poziva kako bi ste na osnovu CLIP funkcije utvrdili redosled po kome ćete uzvratiti poziv pozivaocima

Unapređenje veština prodajnog osoblja

 • Unapređenje tretmana za kupce i veštine telefonske komunikacije prodavaca snimanjem razgovora radi analize komunikativnosti. 
 

Lista opcionih kartica za Panasonic TVM sisteme

KX-TVM204X

Kartica za proširenje TVM200 sa 4 govorna kanala (4-Port Expansion Card for TVM200)

KX-TVM296NE

Kartica za daljinski pristup sistemu (Remote Card (V.90) for TVM50/200)

KX-TVM502NE

Kartica za proširenje TVM50 sa 2 govorna kanala (2-Port Expansion Card (APT/DPT I/F) for TVM50)

KX-TVM524X

Kartica za proširenje TVM50 sa 4 sata (4-Hours Memory Expansion Card for TVM50)

KX-TVM594X

Mrežna kartica za TVM50 (LAN I/F Card for TVM50)

KX-A249X

Kit za montažu u rek (Rack mounting for TVM50/200NE)

 
 
 KX-TVM50 / KX-TVM200_brošura srpski (274 KB)

Sistemi za procesiranje glasa su moćan alat koji možete povezati na svoj Panasonic PBX sistem.

Ljudski glas je i dalje najbolji način komunikacije!